bosc
Integració

Integració i sistemes

Un sistema és un objecte format per un conjunt de parts entre les que s’estableix alguna forma de relació que les articula en la unitat que és precisament el sistema..

1a parada.  Un sistema és un objecte, el podem tractar com unitat, és una unitat. La única diferència amb els objectes clàssics, els de tota la vida, és que els sistemes no es detecten directament a través dels sentits, sinó que s’han de pensar. No és una diferència gran, és petita.

2a parada. El sistema agrupa.  Si agrupem segurament ens serà més fàcil descriure, només pel fet que tens menys coses a descriure.

3a parada. Les parts del sistema tenen relació entre elles. I doncs l’agrupació no es deu a una característica comú sinó que és operativa: ajuntem o agrupem aquelles parts entre les que observem una determinada relació, les que intervenen en un procés determinat.

Agrupació: sabates del número 38; tasses de cafè blanques; mamífers;…

Sistema: un equip de futbol es pot veure com a sistema (ens pot ser útil veure-ho com a sistema per estudiar successos concrets, com ara un partit de futbol) per que està format per un conjunt de parts i existeix una interacció entre elles.

Després de les tres primeres parades tenim al sistema com agrupació orientada operativament.

Tant les parts com les interaccions són elements bàsics en aquesta concepció de sistema.

Seguim.

El sistema es percep com alguna cosa que posseeix una entitat que el distingeix de l’entorn, encara que manté interacció amb ell. Aquesta identitat es manté al llarg del temps i sota entorns canviants.

4a parada. El sistema demostra la seva identitat mantenint-se estable en un entorn que canvia.

5a parada. Tot sistema té un propòsit, i serà el propòsit precisament el que definirà què és rellevant i què no ho és, què queda dintre i què queda fora. La seva naturalesa fa que posi el focus únicament en allò que necessita per explicar-se.

Acabem. El propòsit és el que propicia la constitució del sistema i el que manté la seva identitat al llarg del temps.

Algunes de les definicions del post són del llibre Dinámica de Sistemas, de Javier Aracil i Francisco Gordillo, Ed. Alianza Universidad Textos, 1997

Previous Post Next Post

You Might Also Like

No Comments

Deixa un comentari