representing
Workshop

Representant sistemes

La Rosa ho va deixar ben clar a la última classe quan va dir Ho entenc tot, però no veig on ens vols portar. Així que, després de dues classes conceptuals denses dediquem la tercera sessió a pensar i representar sistemes.

Hem parlat de quatre eines de representació.

Les dues primeres són prèvies a l’aproximació sistèmica, i poden ser molt útils per preparar les coses i acotar l’àmbit de treball. Aquestes dues primeres eines són:

Mapes mentals. Són desestructurats, ràpids i no pensats. Poden servir com a primer pas (evitable) per centrar les coses.

Hi ha moltes eines per dibuixar mapes mentals. No recomanarem cap de particular, principalment per que en aquesta etapa ens estimem fer servir paper i colors.

– Mapes conceptuals. Són estructurats; es poden dibuixar relacions, donar-les valor,… Pots estudiar topografies, camins, etcètera. Reflexen situacions estàtiques i poden ser molt útils per tancar l’àmbit a tractar.

Ens agrada el programa Cmap per construir mapes conceptuals. Ha estat desenvolupat pel Florida Institute for Human & Machine Cognition i us el podeu descarregar aquí.

És un software molt intuïtiu i fàcil de fer servir que permet construir, guardar i compartir mapes conceptuals.

D’aquí passem al segon grup d’eines, aquestes concebudes ja per representar sistemes.

D’entrada recordem que, a diferència dels objectes, els sistemes han de ser pensats. Pots construir un sistema sobre qualsevol subjecte o situació que puguis pensar. La única condició és que sigui útil.

Quan construïm sistemes estem intentant aprofundir des dels fets fins les estructures, per aconseguir en cada pas més capacitat d’influència.

FETS              COMPORTAMENTS                 ESTRUCTURA

⇒    ⇒     ⇒     ⇒     ⇒       + Influència          ⇒    ⇒    ⇒     ⇒

En aquest grup incloem diagrames causals i models. Com a pas previ introduïm els gràfics de comportament en el temps.

Gràfics de comportament en el temps (BOTG de les sigles en anglès). Un BOTG es fa servir per mostrar què passa amb alguna variable al llarg del temps.

En un BOTG l’eix horitzontal sempre representa el temps i en l’eix vertical és la variable que estem observant.

Els BOTG poden ajudar-nos a trobar les preguntes correctes i les variables que resultarà útil mesurar en el nostre sistema.

Si pensem en una tendència (expressada en un BOTG) com comportament, i la xarxa de relacions com estructura, llavors podem escriure la equivalència següent:

TENDÈNCIA ⇒ COMPORTAMENT

XARXA DE RELACIONS ⇒ ESTRUCTURA

Així, si trobem les relacions entre la xarxa de relacions i la tendència, llavors podrem relacionar comportament i estructura.

Diagrames causals (CLD de les sigles en anglès). Són els artefactes d’informació sistèmica més senzilla. Els CLD són contingents; generen estructura d’informació sistèmica; i són antropocèntrics i dinàmics.

Pots aprendre més sobre CLD i les estructures bàsiques a La visió de la retroalimentacióA l’entrada Retrat d’un sistema de cooperació, també pots veure un exemple d’un bucle representat amb CLD. I també pots consultar el nostre Kumu d’exemples CLD.

Novament, pots trobar molt programes gratuïts per dibuixar CLD, i també pots fer servir paper. Ens agrada, però, Kumu.io per què és fàcil fer servir i per les possibilitats que dóna l’eina.

Models. Un model en pensament sistèmic o dinàmica de sistemes és un diagrama causal transcrit al llenguatge matemàtic. Un model permet experimentar; et dona una idea de la trajectòria futura d’un sistema dinàmic; i et porta a noves preguntes. Un bon model és un bon mecanisme d’organització de pensament.

No aprofundim més en els models, per que és necessària una formació tècnica específica.

Kumu permet dibuixar estructures de models, però sense el llenguatge matemàtic darrera, pel que no pots experimentar tendències futures etcètera. Hi ha molts programes de modelització en dinàmica de sistemes per construir i córrer models. Ens agrada especialment Stella i Vensim. Cap dels dos és gratuït però tenen versions de baix preu per estudiants.

Previous Post Next Post

You Might Also Like

No Comments

Deixa un comentari